Tuvalet tıkanıklığı açma denildiğinde iki tür açma işleminden bahsedebiliriz. Bildiğiniz üzere ülkemizde de iki tür tuvalet yapılmaktadır. Yabancı kültürlerde en çok kullanılan tuvalet türü, Alafranga’dır. Biz de alaturka tuvalet türü daha çok kullanılmaktadır.

Bu başlık altında alaturka tuvaletin tıkanma nedenlerini ve tıkanmaların nasıl giderildiğinden bahsedelim. Diğer konu başlıklarında ise alafranga tuvalet tıkanması ve binalarda meydana gelen tıkanmalar hakkında bilgi vereceğiz.
Alaturka tuvaletler üç parçadan oluşur. Sifon bölümü tuvalette oluşacak kokunun binaya sızmaması görevi görür. S sekindeki boru tuvalet taşının hemen altında yer alır. Deveboynu adı da verilen bu parçanın içerisinde her zaman bir miktar su bulunur. Böylelikle koku oluşumunun önüne geçilmiş olur. Tuvalet taşı ise her iki parçanın da birleştiği noktadır ve tuvaletin yapılabilmesi için güvenli bir alan oluşturur.
Alaturka tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıklar en çok S parçasından kaynaklanır. Bu parçaların çapı 100 milimetredir ve içerisinde her zaman için bir miktar su bulunur. Tuvalete atılmaması gereken parçalardan dolayı boru çapı daralır ve tıkanıklık meydana gelir. Tıkanıklık olayı hemen meydana gelmez. Tuvalete atılan cisimlerin niteliğine ve boru çapının daralma zamanına göre oluşur.
Genellikle kalabalık olarak ikamet edilen dairelerde tıkanıklık olaylarına daha sık rastlanır. Genel olarak alaturka tuvaletlerdeki tıkanıkların nedenleri, aşağıda sıralanmıştır:
1-Tuvalet kağıdı yerine suda erimeyen farklı kağıt kullanılması ve bu kağıdın gidere atılması,
2-Tadilat işlemleri sonrasında, inşaat atıklarının tuvalet deliğine düşürülmesi,
3-Bebek bezi, iç çamaşırı ya da sert cisimlerin yanlışlıkla tuvalet giderine düşürülmesi ve alınmaması,
Yukarıda sayılan nedenler aslında tuvaletin yanlış kullanımıdır.

Yapılan en ciddi hata ise tuvalet giderine sert bir cisim düşürüldüğü zaman giderden gidebileceğinin zannedilmesi ve önemsenmemesidir. Bu durum ilerleyen zamanlarda tuvaletin tıkanmasına yol açar.Eğer tıkanıklık S giderinde meydana gelmişse, evde kullanılacak bazı yöntemlerle giderilebilir. Mesela askı teli ile S borusundaki cisim çıkarılmaya çalışılabilir.
Merkez tesisat olarak alaturka tuvalet tıkanıklığı açma işlemlerinde kesinlikle pompa kullanılmasını önermiyoruz. Nedeni ise pompa ile cismin daha ileriye itilebileceği ve cismin daha küçük çapta olan boruda tıkanıklığa neden olmasıdır. Bu durumda tuvaletinizi, tıkanıklık giderilene kadar kullanamayabilirsiniz.

Alafranga Tuvalet Tıkanıklığı Açma

Yukarıda sıraladığımız tıkanıklık nedenlerini, Alafranga tuvalet için de sayabiliriz. Alaturka tuvaletlerden farklı olarak, alafranga tuvaletlerde, S borusu biraz daha ileridedir. Bu durumun nedeni ise klozetin boruya olan mesafesinin biraz daha fazla olmasıdır.
Dolayısıyla alafranga tuvaletlerde yüzeyde oluşabilecek tıkanıklıklar çoğunlukla S borusunun hemen üzerindeki klozet ile bağlantı noktasındadır. Tuvalet tıkanıklığı açma yöntemlerini evde uygulayacaksanız, bu tür konuları bilmeniz gerekiyor.
Klozet tıkanıklığı açma olayından önce, klozetin yapısının bilinmesi gerekiyor. Bu başlık altında klozetin yapısı hakkında biraz bilgi verelim.
Sifon haznesi içinde barındırdığı 2-3 litre suyla, giderdeki kalıntıların daha aşağıdaki boruya gitmesini sağlar. Klozet ile S borusu arasında Kada adı verilen bağlantı elemanı bulunur. Kada geçiş borusudur ve klozet ile gider borusunu birbirine bağlar.
Klozet taşı Kada bağlantısı yapıldıktan sonra gider borusunun tam üstüne gelecek şekilde konumlandırılır.
Klozet taşı ve sifon haznesi birbirinden ayrı iki parçadır. Alafranga tuvaletlerin yapısı bu şekildedir.
Klozet taşının yerinden oynamaması için, konumlandırıldığı zemine silikon takviyesi yapılır. Aslında genelde klozet taşının konumlandırıldığı zemine dübel yerleştirilir ve klozet zemine sabitlenir. Böylece hareket etmemesi sağlanmış olur.

Klozet tıkanıklığı ise yukarıdaki başlıkta anlattığımız nedenlerden kaynaklanır.
Tuvalet tıkanıklığı açma ise her iki tuvalet türünde de aynıdır. Öncelikle tıkanıklık tespiti yapılır. Yani tıkanıklığın borunun ne kadar derinlerinde olduğu saptanır. Daha sonra izlenecek yöntem belirlenir. Bazı durumlarda kimyasallar yardımıyla tıkanıklık giderme işlemi gerçekleştirilir. Burada bahsettiğimiz kimyasallar, marketlerde satılan ve herkesin kullanabileceği değil, tesisat firmalarının özel alarak satın aldığı güçlü yapıdaki kimyasallardır.

Tesisatçıların kullandığı kimyasalları anlatmadan önce, evde kullanabileceğiniz kimyasallar ile tuvalet tıkanıklığı açma olayını biraz anlatalım.
Öncelikle şunu belirtelim. Eğer tıkanıklık gider borusu yüzeyinde gerçekleşmişse ve tıkanıklığa neden olan cisim, sert değilse marketlerden alacağınız kimyasallar işe yarayabilir.
Porçöz ve tablet halinde bulunan kimyasallarla yukarıda bahsettiğimiz tıkanıklıkları giderebilirsiniz.

Öncelikle yapmanız gereken tuvalet giderine bir miktar kimyasal dökmektir. Kimyasalın paketinde nasıl uygulayacağınız ya da kullanacağınız detaylı bir şekilde anlatılır. Daha sonra yaklaşık 2 litre kadar sıcak suyu giderden boşaltın. İlk seferinde sonuç elde edemezseniz, birkaç defa daha denemeniz gerekebilir.

Apartmanda Tuvalet Tıkanması

Bu konu başlığı altında, yukarıda bahsettiğimiz kimyasal ile tıkanıklık açma konusuna devam edeceğiz. Buradan devam etmemizin nedeni, bina tıkanıklıklarında daha güçlü kimyasalların kullanılmasıdır.
Öncelikle apartmanda tuvalet tıkanması olayına kısaca değinelim istiyoruz. Apartmanda tuvalet tıkanması, birçok dairede meydana gelen tıkanmaların bir sonucudur. Bu yüzden ana giderlerin sıklıkla tıkanmasına şahit olabilirsiniz.
Bina içlerinde 150 milimetre ana gider borusu kullanılır. Ana gider borusuna ise 100 milimetre çapında pimaş borular bağlanır. Aslında bina içerisinde kullanılan tüm boruları pimaş borudur.
Genel olarak apartmanda tuvalet tıkanması, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır:

  1. Tuvalet giderlerine atılmaması gereken cisimlerin, birçok daireden ana boruya gelmesi,
  2. Ana boruların yanlış eğim verilerek döşenmiş olması,
  3. Borularda çok fazla miktarda keskin dönüş olması,
  4. Bina dışındaki atık su borularında tıkanma meydana gelmesi,
  5. Bina inşaat halinde iken gider borularının zarar görmesi,

bu durumun bir sonucu olarak da ilerleyen zamanlarda borularda tıkanıklık görülmesi. Borular zarar gördüğü zaman ezilirler. Sonuç olarak borunun çapı daralır ve tıkanma riski meydana gelebilir. Gelelim apartmanda tuvalet tıkanması giderilmesine. Daha önceden çok güçlü kimyasallar gerektiğini söylemiştik. Ancak şunu baştan belirtelim, kimyasal ne kadar güçlü olursa olsun; taş, oyuncak ve bunun gibi sert cisimleri gidermeye yeterli olmayacaktır. Bu gibi durumlarda Merkez Tesisat uzmanlığından yararlanabilirsiniz.

Evde kullanılabilecek kimyasalların en güçlüsü Karpit adı verilen kimyasaldır. Suda erimeyen tuvalet kağıtları, iç çamaşırı gibi nesnelerden kaynaklanan tıkanmalarda bu kimyasalı kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce mutlaka; koruyucu önlük, maske ve eldiven takmalısınız. Kesinlikle cildinize temas ettirmemeli ve solumamalısınız.
Kimyasalı uyguladığınız alanı yarım saat önceden havalandırmanız gerekir. Gerekli önlemleri aldıktan sonra bir miktar karpiti gidere döküyoruz. Daha sonra 15 dakika ortamı terk edip bekliyoruz. Süre dolduğunda 3 litre kaynar suyu gidere boşaltıyoruz. Bu işlemi birkaç kere tekrarlamamız gerekebilir. Yani gider açılıncaya kadar işlemi tekrar edin.

Tesisatçıların kullandığı kimyasalların daha güçlü olduğunu daha önce söylemiştik. Bu tür kimyasalların gücünü artırmak adına, basınç sağlayan makine ve kaynar su kullanılır.
Merkez tesisat olarak tuvalet tıkanıklıklarını açmakta kullandığımız robotun haznesine kimyasal ekleriz.

Daha sonra gider borusuna, robotun spiralli borusunu yerleştiririz. Yüksek basınçla suyu verdiğimizde, kimyasalın da etkisiyle sert cisimler aşınır ve daha küçük parçalara ayrılarak, gider borusundan aşağı doğru gider.Tuvalet tıkanıklığı açma robotu diyebiliriz ki her türlü tıkanıklığı sorunsuz bir şekilde gidermektedir.

Tabi ki her tıkanıklık işleminde kimyasal kullanmamız gerekmez. Kimyasal kullanıp kullanmamaya, tıkanıklığın durumunu kontrol ederek karar veririz.
Tuvalet tıkanıklığı açma başta olmak üzere, her türlü tesisat problemleriniz için Merkez Tesisat web sitesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

lavabo tıkanıklığı açma için bizimle iletişim‘e geçebilirsiniz.