Su kaçağı bulma servisi olarak evlerinizdeki, iş yerlerinizdeki veya benzeri alanlardaki su kaçaklarını nokta atışı olarak buluyor ve su kaçaklarını hızlı bir şekilde tamir ediyoruz. Su kaçağı tespiti konusundaki ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilir ve profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Su kaçağı bulma, profesyonellik ve deneyim gerektiren bir işlemdir. Bu alanda deneyimi olmayanların su kaçaklarını tespit etme noktasında başarı olması mümkün değildir. Gerek kaçakların hızlı bir şekilde bulunması gerekse de kırmadan bu işlemin yapılması için mutlaka profesyonellerin tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Hemen Servisi Ara +90534 697 49 57

 

Kırmadan Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır?

Kırmadan su kaçağı bulma, ancak profesyonel yöntemlerle mümkündür. Doğru ekipmanların kullanılması ve bunlardan gelen verilerin doğru yorumlanması ile gerekli tespit yapılabilir. Aksi durumda deneme yanılma ve tahmine dayalı yöntemler kullanılır. Bunlar ise duvarların kırılmasını gerektirir.

Teknolojinin sağlamış olduğu cihazlar, su kaçaklarının tespit edilmesinde etkili sonuç vermektedir. Bu cihazlar, duvarların içerisinden veya zeminin altından geçen borulardaki kaçakların bulunmasını sağlar. Böylece borulara fiziki erişim olmaksızın da kaçak tespiti yapılabilir.

Kaçak tespiti için kullanılan farklı türden ekipmanlar ve cihazlar vardır. Tesisat borularının türüne bağlı olarak bunlardan uygun olanlar tercih edilir. Sıcak, temiz ve pis su tesisatının her biri için farklı cihazların kullanımı söz konusudur. Kaçakların oluştuğu bölge dikkate alınarak bunlardan birkaçı aynı anda kullanılabilir. Su kaçağı bulma servisi, bu alandaki deneyimi ve uzmanlığı ile tüm bu hususları göz önünde bulundurarak gereken işlemleri yapar.

Su Kaçağı Bulma Servisi
Su Kaçağı Bulma Servisi

Su Kaçağı Bulma Servisi Hizmetleri

Su kaçağı bulma alanında hizmet veren servisler, kaçakların durumuna göre hareket eder ve uygun cihazlardan yardım alır. Ayrıca kaçakların oluştuğu bölgede farklı tesisat boruları varsa bunlara yönelik incelemeler de yapılır. Böylece her detay değerlendirilmiş olur ve kaçakların giderilmesi konusunda hiçbir ihtimal atlanmaz.

Su kaçağı bulma servisi, bu alanda farklı cihazlardan yararlanılır. Yaygın olarak kullanılan cihazlar ve bunlara ilişkin detaylar şu şekildedir:

·         Kameralı Su Kaçağı Tespiti

Su kaçaklarının bulunması için kullanılan farklı cihazlar olmasına karşın kameralar bu noktada ilk sırada yer almaktadır. Kameralar, görüntü alma özellikleri ile kaçakları kolay şekilde tespit eder ve kaçakların durumunu da net olarak gösterir.

Kameralar, su kaçağı olduğu tahmin edilen boruların içerisine gönderilir ve buradan görüntü almaları sağlanır. Alınan görüntüler yorumlanarak kaçakların yeri ve durumu belirlenir. Ancak boru içerisinde gelen görüntülerin yorumlanması sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Boru içerisine gönderilen kameradan gelen görüntüler çok dikkatli bir şekilde incelenir. Her bir detay değerlendirilir ve kaçak olduğu şüphelenilen bölümlerin farklı açılardan görüntülerine bakılır. Böylece yapılacak tespitteki hata olasılığı minimize edilir. Gelen görüntüler üzerinden kaçak tespitleri, doğru yorum ile nokta atışı olarak yapılır. Su kaçağı bulma servisi, sahip olduğu deneyimi burada etkili olarak kullanır.

Kameralı su kaçağı bulma yöntemi son derece etkili sonuçlar vermesine karşın sadece kameranın girebileceği kadar geniş olan borularda kullanılabilir. Bunun haricindeki dar borularda bu yöntemin kullanılması söz konusu dahi değildir. Dolayısıyla ilgili yöntem yalnızca pis su tesisatında kullanılır.

Pis su tesisatı, PVC ve pimaş borulardan oluşur. İlgili boruların çapları, temiz ve sıcak su borularına kıyasla daha geniştir. Dolayısıyla bunların içerisinde kameralar çok daha rahat bir şekilde hareket eder ve görüntü alınmasını sağlar.

Pis su borularında diğer yöntemlerin kullanılamadığının da unutulmaması gerekir. Akustik dinleme cihazı, yüksek basıncın olduğu borulardaki kaçak seslerini tespit eder. Ancak pis su tesisatındaki borularda böyle bir durum söz konusu değildir. Bu borularda yüksek basınç olmadığı için dinleme cihazı kullanılamaz. Ek olarak bu borulardaki suların sıcak olmaması da termal kameraların işe yaramamasına neden olur. Dolayısıyla pis su borularındaki su kaçakları için sadece kameralı su kaçağı yöntemi kullanılabilir.

·         Termal Kamera ile Su Kaçağı Bulma

Su kaçağı bulma servisi tarafından kullanılan bir diğer cihaz ise termal kameradır. Termal kameralar, herkesin de bildiği üzere ısı farkını tespit etme konusunda son derece başarılı cihazlardır. Kendi içerisinde farklı modelleri olan bu cihazlar, en ufak ısı farklarını renklerle ortaya koyar ve gerekli kontrolleri yapanlara lazım olan bilgileri verir.

Termal kameralar, birçok alanda kullanılır. Askeri faaliyetler başta olmak üzere kullanıldığı her alanda kolaylık sağlar. Bu durum, su kaçağı tespiti için de geçerlidir. Su kaçağı bulma servisi, kullanmış olduğu söz konusu kameralarla sıcak su borularındaki kaçakları tespit etmektedir.

Bilindiği evlerde ve iş yerlerinde ısınma ve sıcak su ihtiyacı, sıcak su tesisatı üzerinden karşılanır. Sıcak su tesisatındaki boruların bir kısmı duvar ve zeminin içerisindeyken, diğer kısmı ise açıktadır. Açıkta olan borulardaki kaçaklar çıplak gözle dahi görülebilir. Ancak duvar ve zeminde olan borular için özel yöntemler gerekir.

Geçmiş yıllarda bu borulardaki kaçakların bulunması için duvar veya zemin kırılır, boruya ulaşıldıktan sonra da gerekli kontroller gerçekleştirilirdi. Kontrollerde su kaçağı olmadığı anlaşılırsa duvar boşa kırılmış olurdu. Söz konusu durum ise gereksiz maliyet ve gereksiz iş anlamına gelirdi.

Termal kameralar kullanılarak evlerdeki su kaçakları çok daha hızlı ve kolay bir şekilde bulunmaktadır. Sıcak su tesisatındaki kaçaklar, ilgili kameralar sayesinde ortaya konmakta ve nokta atışı olarak tespitler yapılmaktadır.

Su kaçağı bulma servisi, bu süreçte kaliteli ve yeterli kameralar kullanır. Termal kameraların kendi içerisinde farklı türleri ve çeşitleri vardır. Bunların tamamı kaliteli sonuçlar vermeyebilir. Dolayısıyla su kaçağı tespiti gibi hassas bir konuda mutlaka kaliteli termal kameralar tercih edilmelidir.

Su Kaçağı Bulma Servisi
Su Kaçağı Bulma Servisi

·         Akustik Dinleme Cihazı ile Su Kaçağı Tespiti

Su kaçaklarının bulunması için kullanılan bir diğer cihaz ise akustik dinleme cihazıdır. Bu cihaz, katı cisimlerin sesi etkili şekilde iletmesi prensibine dayalı olarak çalışır. Böylece duvar içerisindeki ve zeminin altındaki su kaçaklarının çıkardığı sesleri tespit eder.

Su borularında meydana gelen kaçaklar, zaman içerisinde neme neden olarak kendisini belli eder. Ancak kaçakların boyutu küçükse ve zeminden geçen borularda ise bu durum zorlaşır. Zira zemindeki kaçaklardan sızan su yukarı doğru değil, aşağı doğru gider. Buna bağlı olarak da oluşması beklenen nem, alttaki komşular tarafından fark edilir. Hatta bazı durumlarda nem fark edilmeden boya kavlaması ve sıvanın düşmesi gibi durumlar yaşanır.

Bahsedilen türden su kaçaklarının tespitinin çok zor olmasından dolayı akustik dinleme cihazı kullanılır. Su kaçağı bulma servisi, söz konusu cihaz sayesinde nokta atışı olarak kaçakları bulur. Üstelik bunu yaparken gereksiz yere duvarları kırmaz. Böylece kaçak olduğu şüphelenilen yerlerde hiçbir yer kırılmadan kaçakların olup olmadığı tespit edilir.

Bu cihazın çalışma prensibi ve nasıl kullanıldığına dair detaylar şu şekildedir:

Su kaçağı tespiti için izlenen yöntem genel olarak bu şekildedir. Bu alanda deneyimli profesyoneller, çok kısa bir süre içerisinde akustik dinleme ile kaçakları bulur. Böylece sorunun çözümünde önemli mesafeler alınır.

Akustik dinleme cihazı, yalnızca temiz su borularında etkili sonuç verir. Bazı sıcak borularında da istenen neticeyi verebilir. Burada esas olan borulardaki su basıncıdır. Su basıncının yüksek olması, sızıntıların ses çıkarmasına neden olur. Temiz su borularının basıncı yüksek, pis su borularının basıncı ise düşüktür.

Su Kaçağı Bulma Servisi
Su Kaçağı Bulma Servisi

İstanbul Su Kaçağı Tespiti

Su kaçağı bulma servisi, İstanbul içerisindeki ihtiyaçlara yönelik profesyonel çözümler üretir. Kaçaklar, hızlı bir şekilde giderilmesi gereken sorunlardır. Zira bu sorunlar basit gibi görünmesine karşın yapılara zarar verir. Zamanla verilen bu zarar daha da artar.

Fark edilen bir su kaçağının zamanında tamir edilmemesi durumunda önce nemlenme görülecek, sonrasında ise duvar veya zemin küflenecektir. Buna ek olarak boyanın kavlaması, sıvanın dökülmesi ve hatta tamamen düşmesi yaşanabilir. Ayrıca yapıda demirlerin paslanmasına ve gücünün azalmasına da yol açabilir.

Bahsedilen türden sorunların yaşanmaması için ilk olarak kırmadan su kaçağı tespiti yapılır ve kaçakların konumları net olarak tespit edilir. Sonrasında ise kaçakların boyutu ve hangi tesisatta olduğuna göre farklı çözümler uygulanır.

Su kaçağı tamiri için borulara erişim gerekir. Bundan dolayı nokta atışı ile kaçakların nerede olduğu tespit edildikten sonra ilgili yer kırılır ve boruya ulaşılır. Tamir sonrasında ise kırılan alan kapatılır ve böylece ilgili alanın eski haline gelmesi sağlanır. Ayrıca sıcak su tesisatındaki çok küçük kaçaklar için kırmadan da tamir yapılabilmektedir. Fakat sızıntının fazla olması durumunda burada da boruya erişim şarttır.

Su kaçağı bulma servisi olarak bu noktadaki ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler üretiyor ve sorunun çok hızlı bir şekilde giderilmesini sağlıyoruz. Üstelik bu işlemi uygun fiyat avantajı ile yapıyor ve sürecin sizler için en iyi şekilde ve en kısa sürede tamamlanmasını sağlıyoruz. Su kaçağı bulma konusundaki ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizleri instagram hesabımızdan takip edip güncel paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz; https://www.instagram.com/merkezsutesisati/

Ayrıca Youtube kanalımızı da takip edebilirsiniz.

0 0 oylar
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x