Tuvalet Açma

Tuvaletler, insanların temel ihtiyaçlarından biridir ve yaşam kalitesini direkt olarak etkiler. Doğru şekilde inşa edilen ve uygun boruların kullanıldığı tuvaletlerin tıkanma olasılığı düşüktür. Yanlış ve özensiz kullanım söz konusu olduğunda, bu olasılık artmakta ve tıkanıklıklar meydana gelmektedir.

Tıkanan tuvaletlerin tekrardan kullanıma açılması için profesyonel tuvalet açma hizmetlerinden yararlanılması en net çözümdür. Bunun haricindeki diğer yöntemler her ne kadar basit tıkanıklıkların giderilmesini sağlasa da zor tıkanıklıklarda işe yaramaz. Ayrıca uygulanacak profesyonel olmayan yöntemler, tesisata zarar da verebilir.

En Etkili Tuvalet Açma

Tuvaletlerin açılmasında kullanmış olduğumuz profesyonel yöntemler, kısa sürede sonuç vermekte ve tesisat zarar görmeden işlem tamamlanmaktadır. Ayrıca kullandığımız yöntemler ile sorun kesin olarak giderilir ve kısa sürede tekrarlama olasılığı da tamamen kaldırılır. Özensiz ve yanlış kullanım terk edildiğinde ise böyle bir sorunla bir karşılaşma olasılığı çok düşük olur.

En Etkili Tuvalet Açıcılar

Tıkalı tuvaletler söz konusu olduğunda ilk olarak evde uygulanacak yöntemlerle bu problemlerin giderilmesine odaklanılır. Evde uygulanan ve profesyonel olmayan yöntemler, sadece basit tıkanıklıkların giderilmesinde etkili sonuç verir. Zor tıkanıklıklarda bunların işe yaramayacakları unutulmamalıdır.

Merkez Tesisat olarak bu yöntemleri sadece bir defa kullanmanızı ve sorunu gidermemesi durumunda ise aynı yöntemi tekrarlamamanızı öneririz. Zira bu yöntemleri kısa sürede birkaç defa uygulamak, pis su borularının delinmesine ve kaçaklar oluşmasına neden olabilir. Pimaş ve PVC boruların ve tesisattaki diğer bileşenlerin güvenliği için tuvalet açıcılar yoğun olarak kullanılmamalıdır.

Basit tıkanıklıklar için kullanılacak farklı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerin bazılarında basit ekipmanlara ihtiyaç duyulurken, bazılarında ise özel ürünler kullanılır ve bunlar tuvaletlere uygulanır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan tuvalet açıcılar şunlardır:

Pompa

Basit tıkanıklıklar söz konusu olduğunda en etkili tuvalet açıcı olarak akla pompalar gelir. Pompalar, tuvaletler ve lavabolardaki basit tıkanıklıkları giderme konusunda etkili sonuç verir. Pompa, sahip olduğu esnek yapı sayesinde tıkalı borulara yüksek basınç uygular. Basıncın oluşturduğu itme kuvveti ise tıkalı bölümü ileri iter ve böylece tıkanıklıklar giderilir.

Tuvalet pompaları, genel itibariyle alaturka tuvaletlerde kullanılır. Alafranga tuvaletlerin ilgili bölümünün düzgün bir şeklinin olmaması, burada klasik tuvalet pompalarının kullanılmasını zorlaştırır. Ancak alafranga tuvaletlere özel olarak üretilen pompalar da vardır ve bunlar, etkili tuvalet açma sonuçları vermektedir.

Kostik

Kostik, en etkili tuvalet açıcılardan biridir. Marketlerde, nalburlarda ve hırdavatçılarda satılan bu ürün, tuvaletlerdeki basit tıkanıklıkları giderme konusunda etkili sonuç verir. Kullanımı ise son derece basittir. Kullanım için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • İlk olarak tıkalı olan tuvaletteki ortam hazırlanır.
 • Tuvalet açma için kullanılacak olan kostik, pis suyun sıçramasına neden olabilir. Bu yüzden kirlenme olasılığı olan malzemeler kaldırılır.
 • Kostik uygulanmadan önce en az 3 litre sıcak su hazırlanır.
 • Yeterli miktarda kostik tuvaletin içine dökülür.
 • Kostik sonrasında sıcak su tuvalete hemen boşaltılır.
 • Kostik ile sıcak su tepkimeye girdiğinde ısı oluşur. Ayrıca kostik, sabun gibi kaygan bir maddenin oluşmasını sağlar.
 • Isı ve kayganlık etkisi ile tıkanıklığa neden olan maddeler çözülür ve böylece tıkanıklık giderilir.


En etkili tuvalet açıcı
denildiğinde akla gelen kostik, ısı üreten bir maddedir. Bilindiği gibi pis su tesisatı PVC ve pimaş borulardan, yani plastik borulardan meydana gelir. Dolayısıyla da kostiğin aşırı kullanımına bağlı olarak plastik borular zayıflayabilir ve sızıntılara neden olabilir. Böyle bir durumda tıkanıklık giderme maliyetleri ciddi anlamda artacaktır.

Tel

Tuvalet açma için kullanılacak yöntemlerden bir diğeri ise teldir. Yine hırdavatçılarda ve nalburlarda bulunan tel ile tuvaletlerdeki tıkanıklıklar giderilebilir. Bu yöntem de basit tıkanıklıklar için geçerlidir. Söz konusu tel, esnek ve dayanıklı yapısı ile tıkanıklığın olduğu noktaya müdahale edilmesine imkan verir.

Uzunluğu sayesinde tıkanıklık olan noktaya ulaşılmasını sağlar. Ancak telin esnek yapısı, yeteri kadar güç uygulamaya engeldir. Bundan dolayı zor tıkanıklıklarda istenen sonucu veren bir yöntem değildir. Fakat küçük tıkanıklıklar, bu yöntem ile kolay bir şekilde çözülebilir.

Karbonat ve Sirke

Karbonat ve sirke, evlerde bulunabilen ürünlerdir. Bu ürünlerin en önemli özelliği ise asidik olmaları ve birbirleri ile tepkimeye girebilmeleridir. Basit tıkanıklar için karbonat ve sirke birlikte tuvaletle döküldüğünde, tuvalet içerisinde tepkime gerçekleşir. Gerçekleşen tepkimede açığa çıkan karbondioksit gazı belli bir itme oluşturur ve basit tıkanıklıkların açılmasını sağlar.

Karbonat ve sirke, her ne kadar uygulaması basit bir yöntem gibi gözükse de her zaman istenen sonucu vermez. Çok basit tıkanıklıklarda işe yarar. Onun haricinde bu yöntemden etkili sonuç beklememek gerekir.

Tuvalet Açıcılar (Sodyum Hidroksit)

Tuvalet ve lavabo tıkanıklıkları söz konusu olduğunda akla gelen yöntemlerden bir diğeri de marketlerde satılan tuvalet açıcılardır. Lavabo açıcı olarak da satılan bu ürünler, sodyum hidroksittir. Bütün marketlerde satılan ürünler aynı olup, temel maddesi sodyum hidroksittir.

Esasında marketlerden alınan tuvalet açıcılar, kostik ile aynı maddedir. Uygulama şekilleri de benzerdir. Söz konusu ürünler lavabolar için üretildiğinden, her pakette az miktarda sodyum hidroksit bulunur. Tıkanıklık durumuna göre iki ve üç poşet aynı anda tuvalete boşaltılarak üzerine sıcak su dökülebilir. Böylece oluşan sabun etkisi ve sıcaklık, tıkanıklıkların giderilmesinde etkili sonuç verir.

Granül formda olan bu ürünlerin kullanımında sıcaklık oluşur. Oluşan sıcaklığın sürekli plastik borulara sirayet etmesi, boruların zayıflamasına yol açabilir. Bu durum ise bir süre sonra pis su tesisatı kaçakları olarak kullanıcıların karşısına çıkabilir. Dolayısıyla sodyum hidroksit kullanımında insanların dikkatli olması çok önemlidir. Aksi durumda tuvalet açma amacıyla başlanan bu işlem, yüksek maliyetli bir tesisat tamirine dönüşebilir.

Jel Tuvalet Açıcılar

Yeni nesil tuvalet açıcılar olarak kabul edilen ve jel formunda olan ürünler, basit tıkanıklıkları güvenli bir şekilde giderme konusunda etkili sonuçlar vermektedir. Bu ürünlerin kullanması da çok kolaydır ve sodyum hidroksit gibi ısı ve sıçrama gibi riskler yoktur. Jel tuvalet açıcıların kullanımında izlenen adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Tıkalı olan tuvalette gereken hazırlıklar yapılır.
 • Jel tıkanıklık giderici tuvalete dökülür ve beklenir.
 • Dökülen jel formundaki maddenin yoğunluğu yüksektir ve direkt dibe çökmeye başlar.
 • Dibe çöken madde, tıkanıklığın oluştuğu noktaya kadar iner ve burada baskı oluşturarak tıkanıklığın giderilmesini sağlar.


Jel açıcıların kullanımı genel hatları ile bu şekildedir. Fakat farklı özelliğe sahip ürünler de vardır. Kullanım öncesi ürün kutusu üzerindeki talimatları okumak ve bunlara uygun olacak şekilde hareket etmek gerekir.

Profesyonel Yöntemler

Tuvalet açma için çok sayıda yöntem ve teknik olmasına karşın bunların çok büyük bir kısmı basit tıkanıklıklar içindir. Zaman içerisinde kendiliğinden dahi açılabilecek tıkanıklıklarda yarayan bu yöntemler, zor tıkanıklıkların giderilmesinde etkili sonuç vermez. Ayrıca yanlış uygulamalar nedeniyle tesisat zarar görebilir veya tıkanıklıklar daha zor hale gelebilir. Bu türden olumsuzlukların yaşanmaması için mutlaka profesyonel hizmetlerden ve yöntemlerden yararlanmak gerekir.

Profesyonel yöntemlerde tesisatın zarar görebileceği maddeler ve malzemeler kullanılmaz. Ayrıca tuvaletlerin kırılması ve bu şekilde borulara ulaşılması şeklindeki yöntemler de izlenmez. Özel ekipmanlar kullanılarak yapılan tuvalet açma işlemi, güvenli bir şekilde sonuç verir ve kısa sürede tuvaletlerin açılmasını sağlar.

Makineyle / Robotla Tuvalet Açma

Profesyonel olarak tuvalet açma için kullanılan farklı yöntemler olsa da bunlar arasından en fazla tercih edileni, özel bir makine ile tıkanıklıkların açılmasıdır. Bu makineler, aynı zamanda robot olarak da bilinmektedir. Robotla tuvalet açma, etkili ve kesin sonuçlar verir. Üstelik işlem sırasında tesisatın zarar görmesi gibi olumsuzluklar yaşanmaz.

Makineyle tıkanıklık açma için farklı stratejiler izlenir. Merkez Tesisat olarak bu noktada tıkanıklığın durumuna göre hareket ediyoruz. İzlemiş olduğumuz yönteme dair adımlar genel itibariyle şu şekildedir:

 • İlk olarak özel bir kamera sistemi ile boru içerisinde görüntü alıyor ve böylece hem tıkanıklığın nerede olduğunu hem de neyden kaynaklandığını belirliyoruz.
 • Tıkanıklığın nedenini belirledikten sonra makinenin ucuna uygun bir uç takıyor ve makineyi boruya gönderiyoruz.
 • Makine, özel yapısı ve becerisi sayesinde kısa sürede tıkanıklığı gideriyor.
 • Son olarak kamera ile yeniden boruyu kontrol ediyor ve tıkanıklığın tam olarak giderildiğinden emin olarak işlemi sonlandırıyoruz.


Ev sakinlerine göre önemli olan tuvaletlerin tıkanmasıdır. Ancak çözüm için tıkanıklık kadar nedeninin de belirlenmesi gerekir. Zira makinede kullanılacak uç buna göre belirlenir. Örneğin; inşaat döneminden kalan beton parçalarından kaynaklı olan tıkanıklıklarda kırıcı uç kullanılırken, peçetelerden kaynaklık tıkanıklıklarda ise çıkarıcı uç kullanılır.

Tuvalet açma için kullanılan makinelerin kendi içerisinde farklı tipleri vardır ve bunların çalışma prensipleri farklılık göstermektedir. Bundan dolayı her makinede buradaki süreçler farklılık gösterir.

Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin

Telefon : 0534 697 49 57

E-posta : info@merkezsutesisati.com

Tuvalet Tıkanıklığı Açma

Evinizde en dikkatsiz davrandığınız yer muhtemelen tuvaletinizdir ancak onların ne kadar narin eşyalar olduğunun farkına vardığınızda iş işten çoktan geçmiştir. Tuvalet tıkanıklığı açma rehberimiz sayesinde bulunduğunuz durumdan hızlıca kurtulabilirsiniz.  

 • Bir saat içerisinde servis göndermekteyiz.
 • Tıkanıklığı kırmadan robot makine ile açmaktayız.
 • Güven odaklı çalışmaktayız.
 • Tam donanımlı servis hizmeti sağlanmaktadır. 

Tuvalet Tıkanıklığına Ne Sebep Olur?

 • Attığınız ıslak mendiller,
 • Çimento kalıntıları,
 • Küçük sert parçalar veya yanlışlıkla düşen oyuncaklar,
 • Rulo olarak atılan veya erimeyen tuvalet kağıtları,
 • Peçeteler
 • Poşet ve bebek bezi gibi çöpe atılması gereken şeyler,
 • Evcil hayvanlar için alınan kedi kumu ve saksı toprağı tuvaletinizde tıkanma yapabilmektedir.

Yaşanılan Tuvalet tıkanıklığı probleminin  önüne geçebilmek için tuvalete mümkün olduğu kadar az parçalanmayan malzeme (ıslak mendil ve türevleri) atılmamalıdır. Atılmamasına özen gösterilmeli ve önlem alınmalıdır. Örneğin; suda çözünen kağıt peçeteleri kullanmak ileride yaşanabilecek tıkanıkların önüne geçer. Tuvaletlere uygun kullanım hakkında bilgilendirici uyarı yazısı asmak faydalı olmaktadır.

(Tıkanıklık) Tuvalet Açma Makinesi Nasıl Çalışır?

Tuvalet açma probleminin giderilmesi konusunda en etkili yöntemin makine (robot) olduğu bilinen bir durumdur. Bu makinenin çalışma prensibi, en zor tıkanıklıkların dahi hızlı bir şekilde açılmasını sağlar. Her ne kadar farklı yapıda makineler olsa da bunların çalışma prensipleri genel itibariyle benzerdir.

Bu makinelerin sarmal yapıda olan esnek teller takılır. Bu tellerin ucuna da farklı başlıklar takılabilir. Kırıcı yapıda uçlar olduğu gibi konik yapıda veya farklı boyutlarda başlıklar da vardır. Kırıcı başlıklar, adından da anlaşılacağı üzere tamamen kırmak veya sert cisimleri parçalamak üzere tasarlanmıştır. Diğer uçlar ise genellikle tıkanıklığa neden olan maddelerin çıkarılmasına veya itilmesine yöneliktir.

Bu makinelerin çalışmalarının temelinde, spiral yapıdaki tellerin dönmesi vardır. Bu teller, iki yöne de dönebilmektedir. Borunun içine gönderilirken düz dönen spiraller, çıkarılırken ise ters yönde döndürülür. Böylece hem borunun içinde ilerlemesi hem de çıkması çok kolay olur.

Spiral yapıdaki teller esnek olduğundan boruların içerisinde kolay bir şekilde ilerler. Sonrasında ise makinenin dönmesi ve yayılan titreşim sayesinde tıkanıklığa neden olan maddelerin parçalanmasına veya geri çıkarılmasına imkan verir. Bu durum ise etkili bir tuvalet açma ile sonuçlanır.

Buradaki makineler, aynı zamanda lavabo açma için de kullanılır. Lavabolar için daha ince ve lavabo gideri borusuna uygun teller kullanılırken, tuvalet tıkanıklıkları için ise buna uygun boyutta teller kullanılmaktadır. Bu makinelerle ilgili genel detaylar şu şekildedir:

 • Makinelerde elektrikli motor bulunur.
 • Tıkanıklığın türüne uygun olacak şekilde farklı uç seçenekleri vardır.
 • Elektrik şebekesinden alınan elektrikle çalışır.
 • Kullanılan spiral tel eklemeli yapıdadır ve bu sayede farklı noktalardaki tıkanıklıklar kolay şekilde giderilebilir.

Tuvalet Tıkanıklıkları Nasıl Engellenir?

Tuvalet açma, tıkanıklıklar meydana geldikten sonra hızlı ve profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Aksi durumda tuvaletler kullanım dışı kalır ve farklı problemler meydana gelir. Her ne kadar profesyonel yöntemler sayesinde hızlı şekilde tuvaletler açılabilse de bu tıkanıklıkların oluşmasını engellemek çok daha avantajlıdır. Ayrıca tıkanıklıkların engellenmesi, sadece birkaç hususa dikkat edilmesi ile ilgilidir.

Tuvalet tıkanıklıklarının çok büyük bir bölümü kullanıcı hatasından veya özensizliğinden kaynaklanır. Bu problemin oluşmaması, tuvaletlerde tıkanıklıkların meydana gelmemesi için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Su içerisinde çözünen ve parçalara ayrılarak borulardan rahat şekilde geçen tuvalet kağıtları tercih edilmelidir.
 • Tuvalet kağıtları suda erimeyen türden ise kesinlikle tuvalete atılmamalıdır.
 • Tuvalet içerisine ıslak mendil türünden suda erimeyen maddeler atılmamalıdır. Bu tür maddeler tuvaletlerden kolay şekilde geçse dahi boruda bir yere takılarak tıkanıklığa neden olabilir.
 • Katı maddeler tuvalete atılmamalı, yanlışlıkla düşürüldüğünde uygun şekilde tuvaletin içinden alınmalıdır. Gider borusuna gitmesine izin verilmemelidir.
 • Düzenli olarak tuvaletlerdeki gider borularına bakım yaptırılmalı ve borular temizletilmelidir.
 • Yağlı maddeler ve sıvılar tuvalete dökülmemelidir. Bunlar donarak tıkanmalara yol açabilir.


Buradaki hususlara dikkate edildiğinde, tuvalet açma yöntemlerine olan ihtiyaçlar minimize edilecektir. Tuvalet açma süreci ve maliyetleri ile uğraşılmak zorunda da kalınmayacaktır.

Evde Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Tuvalet açma, profesyonellik ve deneyim gerektiren bir işlemdir. Ancak basit tıkanıklıklar evlerde uygulanacak yöntemlerle de giderilebilir. Bu yöntemlerin sadece basit tıkanıklıklarda işe yaradığı unutulmamalıdır. Aksi durumda tesisatın zarar görmesi, tıkanıklığın daha da artması gibi problemler meydana gelebilir.

Evlerde bulunan malzemelerle tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılacak çok sayıda yöntem vardır. Bunlardan bazıları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Karbonat ve sirke karışımı, evlerde kullanılabilecek en etkili yollardan biridir. Bu iki madde, kendi içinde etkileşime girer ve karbondioksit üretir. Ayrıca asidik yapıları ile basit tıkanıkların açılmasını ve boruların temizlenmesini sağlar. Uygulama için öncelikle tuvalete karbonat, hemen ardından ise sirke dökülür. 15 dakika beklendikten sonra basit tıkanıklıkların açıldığı görülür.
 • Nalburdan alınan tel, evlerde kullanılacak bir diğer yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması son derece kolaydır. Tel, tıkalı tuvaletin içine gönderilir. Esnek yapısı sayesinde tıkanıklık olan noktaya kadar sorunsuz şekilde gider. Sonrasında titreşim oluşturarak, ileri ve geri hareketler yaparak, teli çevirerek tıkanıklık giderilir. Bu yöntem de sadece basit tıkanıklıklarda kullanılır. Tuvalet açma denildiğinde akla gelen en önemli yöntemlerden biridir.
 • Sodyum hidroksit veya kostik olarak bilinen kimyasallar, lavabo ve tuvalet açma için yaygın şekilde kullanılır. Söz konusu kimyasalın uygulanması ise son derece basittir. İlk olarak tuvalete dökülür, sonrasında üzerine bol miktarda kaynar su ilave edilir. Kaynar su ile birlikte sodyum hidroksit, yüksek ısı meydana getirir. Ayrıca temas ettiği maddelerin sabun gibi kayganlaşmasını sağlar. İlgili durum ise basit tıkanıklıkların kısa sürede açılmasını sağlar.
 • Tuvalet açma süreçlerinde kullanılan ve evlerde de rahat şekilde uygulanacak yöntemlerden bir diğeri jel formundaki tıkanıklık açıcılardır. Uygulama için kullanma talimatlarında belirtilen miktarda jeli tuvalete boşaltmak yeterlidir. Sonrasında ise beklenmelidir. Bir süre sonra tıkanıklık giderilecektir.


Görüleceği üzere evlerde kullanılan farklı tuvalet açma yöntemleri vardır. Ancak bunlar sadece basit tıkanıklıklarda istenen sonucu verir. Zorlu tıkanıklıklar için profesyonel yöntemlerin kullanılması çok önemlidir.

Tıkalı Alaturka Tuvalet Nasıl Açılır?

Normal tuvalet tıkanıklığı nasıl açılır? Bu soru, evdeyken tuvaleti tıkanan birçok kişi tarafından sorulur. Beklenmedik anlarda oluşan bu tıkanıklıklar, tuvaletin kullanılamaz duruma gelmesine neden olur ve hızlı bir şekilde çözüm ister. Bundan dolayı da alaturka tuvalet tıkanıklığı nasıl açılır evde açmak mümkün mü türünden sorular sorulur.

Öncelikle evde uygulanacak basit yöntemler ile tıkalı olan tuvaletleri açmanın mümkün olduğu bilinmelidir. Ancak evde uygulanacak olan ve profesyonel olmayan yöntemlerin yalnızca basit tıkanıklıkları giderme konusunda etkili sonuç verdiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu noktada tıkanıklığa neden olan hususun ne olduğu çok önemlidir.

Alaturka tuvaletler, geniş borulara sahiptir ve özensiz kullanım söz konusu olmadığında kolay kolay tıkanmaz. Bu türden bir kullanım olmamasına rağmen tıkanıklığın oluşması halinde, granül forumundaki sodyum hidroksit kullanılabilir. Lavabo ve tuvalet açma yöntemi olarak kullanılan bu madde, tıkanıklığa neden olan maddeleri sabun gibi kaygan hale getirir ve basınç ile tıkanıklığın açılmasını sağlar.

Sodyum hidroksit, yanlış kullanımdan kaynaklı olmayan basit tıkanıklıkların giderilmesinde etkili sonuç verir. Bunun haricinde tel, jel formundaki tıkanıklık gidericiler ve kostik de istenen sonucu verebilir. Ancak tıkanıklığa neden olan yabancı bir madde söz konusu ise durum değişebilir. Böyle bir durumda evde tuvalet açma mümkün olmaz ve dolayısıyla da profesyonel çözüm yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

Alafranga Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Alaturka tuvaletler gibi alafranga tuvaletler de farklı nedenlere bağlı olarak tıkanır. Böyle durumlarda tuvalet açma yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Öncelikle tıkanıklıkların sorunsuz ve tesisata zarar vermeden açılması için mutlaka profesyonel destek alınması gerekir. Profesyonel destek kapsamında makine ile tıkanıklık giderme işlemi yapılmakta ve tıkanıklığa neden maddelerin tamamı borulardan giderilmektedir.

Profesyonel destek kesin ve güvenli bir yöntem olmasına karşın kullanıcıların önemli kısmı zaman kaybeden bu problemi çözmek istediğinden, evde uygulanabilecek yöntemleri merak eder. Alaturka tuvaletler için uygulanan şu yöntemlerin tamamı alafranga tuvaletler için de uygulanabilir:

 • Sirke ve karbonat
 • Pompa
 • Sodyum hidroksit
 • Tuvalet açıcı ürünler
 • Tel


Buradaki yöntemler ve uygulamalar sayesinde basit tıkanıklıklar giderilir. Basit tıkanıklıklar, çok fazla zorlanmadan açılır. Bu hususu aklınızda bulundurmanız çok önemlidir. Örneğin; iki defa kostik ile alafranga tuvaleti açmaya çalıştınız, ancak başarılı olamadınız ise o tıkanıklık, basit bir tıkanıklık değildir. Dolayısıyla da daha fazla zorlamamak gerekir. Aksi durumda tesisat zarar görebilir ya da tuvaletten taşan sular evin farklı bölümlerini etkileyebilir.

Alafranga tuvaletlere yönelik uygulanacak tuvalet açma yöntemlerinde tıkanıklığın nedeni büyük bir öneme sahiptir. Tıkanıklıklar yanlış ve özensiz kullanıma bağlı olarak oluşur. Eğer böyle bir durum söz konusu ise tıkanıklık basit olmayabilir. Dolayısıyla da evde uygulanacak yöntemler istenen sonucu vermeyebilir. Böyle durumlarda profesyonel destek almak daha sağlıklı olacaktır.

Peçete ile Tıkanan Tuvalet Nasıl Açılır?

Tuvalette oluşan tıkanıklıkların en önemli nedenlerinden biri peçeteler, kağıt havlular ve tuvalet kağıtlarıdır. Bu tür kağıttan yapılan peçeteler, toplu şekilde tuvalete atıldığında veya suda erime özelliği bulunmayan tuvalet kağıtları tercih edildiğinde, tıkanıklıklar kaçınılmaz olur. Oluşan tıkanıklığın basit veya zorlu olması ise tamamen atılan peçete miktarına göre değişir.

Peçeteden kaynaklı olarak oluşan tıkanıklıklar genellikle basit tıkanıklıklardır. Kolay bir şekilde bunları aşmak mümkündür. Sadece peçeteden kaynaklanan basit tıkanıklıklar için tel veya jel formundaki tuvalet açıcılar kullanılabilir. Ayrıca burada tuvalet açma yöntemi olarak sodyum hidroksit de tercih edilebilir. Bu madde, peçeteleri sabunlaştırarak tıkanıklığın hızlı şekilde giderilmesini sağlayabilir. Fakat sadece basit tıkanıklıklarda işe yarayacağı unutulmamalıdır.

Peçeteden kaynaklanan zorlu tıkanıklıklarda ise çözüm yine profesyonel hizmetlerdir. Merkez Tesisat olarak makineli tuvalet açma yöntemi ile peçetelerin gider borusundan rahat şekilde gitmesini ve tıkanıklığın giderilmesini sağlıyoruz.

Tuvalet açma konusundaki her türlü ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilir ve profesyonel çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. Tuvalet açma, tıkanıklık giderme veya diğer tesisat hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tuvalet gider borusu ya da banyo gider borusu tıkandıysa, birkaç yöntem deneyerek, tıkanıklığı giderebilirsiniz. Kimyasal maddelerle gider borusunu açabilirsiniz. Ya da karbonat, tuz ve benzeri maddelerle açmayı deneyebilirsiniz. Eğer gider borusuna sert bir cisim sıkışmışsa profesyonel bir tesisat firmasından yardım almanız gerekir.

Alaturka tuvalet açma sorununuz ufak ise pompa ya da tel yardımı ile tıkanıklığı giderebilirsiniz. Bazı kimyasal maddeleri kullanarak da tıkanıklık giderilebilir. Ancak tüm bu işlemlere rağmen tıkanıklığı giderememişseniz, tuvalet açma hizmeti almanız gerekir.

Tuvalet tıkanıklığı nedenlerinden birisi de, tuvalet giderine yumuşak ya da sert cisimlerin düşürülmesidir. Bez gibi yumuşak türde bir nesne tuvalet giderine düştüyse, pompa yardımıyla bu cismi çıkarabilirsiniz.

Kimyasal ve organik maddeleri kullanarak, tuvalet tıkanıklığı açma evde yapılabilir. Tabi bu saydığımız maddeler, yumuşak ve orta yumuşaklıktaki tıkanıklıklar için geçerlidir.

Tuvalet tıkandı sorunu ile karşılaşmışsanız, birkaç yöntem deneyebilirsiniz. Tıkanan tuvaletinizde su gitmiyorsa, muhtemelen sert ya da orta sertlikte bir cisim tarafından tıkanmış demektir. Askı teli, pompa ve demir çubuk yardımıyla tıkanıklığı gidermeye çalışın. Yine de su gitmiyorsa tuvalet açıcı toz ya da çamaşır suyu yardımıyla tıkanıklığı giderebilirsiniz. Bunlardan hiçbirisi işe yaramıyorsa, profesyonel bir firmadan yardım almanız gerekir.